Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 10 december 2018

Deze privacyverklaring geldt voor hotel Mozart Amsterdam.

Bij hotel Mozart streven wij ernaar om uitstekende producten, diensten en ervaringen te leveren. Wij waarderen uw business en, nog belangrijker uw loyaliteit. Wij erkennen dat privacy belangrijk is. Wij hebben deze verklaring opgesteld om ons beleid uit te leggen betreffende de persoonlijke informatie van u of over u die wij verzamelen via deze site, via geschreven of mondelinge communicatie met ons of informatie die wordt verzameld wanneer u een van onze hotels bezoekt of uit andere bronnen.

Door gebruik te maken van onze producten of diensten en/of door in te stemmen met deze Verklaring, bijvoorbeeld bij het registreren van een van onze producten of diensten, ongeacht de wijze waarop de reservering tot stand is gekomen, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie, zoals beschreven staat in deze Verklaring.

Deze Verklaring is niet van toepassing op verwerking van persoonlijke informatie namens en volgens de instructies van derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en andere dienstverleners, bedrijven die reizen of reispakketten organiseren of aanbieden, marketingpartners of zakelijke klanten.

Persoonlijke informatie die wij verzamelen.

Bij elk contact of elke interactie met de gast, en bij de uitoefening van elk aspect van onze zaken, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen. Deze persoonlijke informatie kan bestaan uit: uw contactgegevens; informatie met betrekking tot uw reservering, verblijf of bezoek aan ons hotel; informatie met betrekking tot de aankoop en ontvangst van producten of diensten; nationaliteit, pasnummer met plaats en datum van uitgifte; reisverleden; betaalinformatie zoals uw betaalkaartnummer en andere kaart informatie, evenals authenticatie-informatie en andere factuur- en rekeninggegevens die aan facturen verbonden zijn; informatie over voertuigen die u mee naar ons hotel kunt nemen; groepen waaraan u verbonden was tijdens het verblijf in ons hotel, en andere soorten informatie waarvoor u gekozen heeft die aan ons te verstrekken of die we over u hebben verkregen.

Het is mogelijk dat wij details over medereizigers vragen, waaronder hun naam en geboortedatum. Wij kunnen ook informatie en gegevens verzamelen betreffende conversaties per telefoon en/ of e-mail.

Verder verzamelen wij in bepaalde gevallen andere persoonlijke informatie zoals:

Sollicitaties: als u online bij hotel Mozart wilt solliciteren, zullen wij door u gestuurde CV en motivatiebrief in onze dossiers bewaren.

Persoonlijke informatie die wij van derden vergaren.

We kunnen ook informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze boekings- betaalkaart- en andere partners; van social-mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke sites; en van andere externe bronnen die wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens met ons te delen. We gebruiken en delen deze informatie (en kunnen deze informatie toevoegen aan andere informatie die we in ons bestand hebben) over u voor de doeleinden beschreven in deze verklaring.

Gebruik van persoonlijke informatie verzameld over u.

We gebruiken uw persoonlijke informatie op een aantal manieren, onder andere om u de diensten te verstrekken en te personaliseren die u aanvraagt en verwacht van XO Hotels, om u het verwachte niveau van gastvrijheid in de kamer en overal in onze hotels te bieden, om direct marketing en verkooppromoties te verrichten en zoals hieronder gedetailleerder uiteengezet word:

  • Dienstenbeheer: Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om onze programma's waaraan u deelneemt te beheren, waaronder het toegang bieden tot uw accountinformatie, zoals beloningsstatus en aanbiedingen waarvoor u in aanmerking komt; om u de diensten te verlenen die deel uitmaken van een dergelijk programma.
  • Gegevensjuistheid, -analyses en -personalisatie: we kunnen uw persoonlijke informatie aggregeren met gegevens uit bronnen van derden met als doel informatie actueel te houden en voor statistieken. We zijn ook afhankelijk van informatie van derden om u betere, meer gepersonaliseerde service te bieden. Als u bijvoorbeeld uw socialmediadiensten of andere accounts aan onze service koppelt, kunnen we deze informatie gebruiken om uw ervaringen met ons persoonlijker en socialer te maken, of deze delen en gebruiken zoals elders in deze Verklaring staat beschreven.
  • Camerabeelden: voor u en onze veiligheid, worden onze hotels en directe omgeving 24 uur door onze camera’s bewaakt. Het terugkijken van camerabeelden kan alleen door de hotelmanager gedaan worden, op verzoek door officiele autoriteiten. De opnames worden maximaal 4 weken bewaard.

Persoonlijke informatie die wij delen.

Om u het verwachte niveau van gastvrijheid te bieden en u te voorzien van het beste serviceniveau, kunnen we uw persoonlijke informatie delen onder onze dienstverleners en andere derden, zoals hieronder meer gedetailleerd uiteengezet wordt:

  • Dienstverleners: we zijn afhankelijk van derden om namens ons diensten en producten te leveren en kunnen uw persoonlijke informatie met hen delen als dat passend is. Over het algemeen zijn onze dienstverleners contractueel gebonden uw persoonlijke informatie te beschermen en mogen uw persoonlijke informatie niet anderszins gebruiken of delen, tenzij ze daartoe wettelijk zijn genoodzaakt. Onze fraude-opsporingsdienstverleners kunnen uw persoonlijke informatie echter gebruiken, maar niet delen, voor opsporing van fraude. We kunnen dienstverleners gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te verschaffen namens ons, waaronder gepersonaliseerde online- en mobiele reclame in naleving met uw voorkeuren en toepasbare wetgeving. Hotel Mozart werkt alleen samen met partijen die een methode bieden om u af te melden van dergelijke marketing.

Andere informatie.

Wanneer u onze website bezoekt, onze hotelapp app gebruikt en er interactie plaatsvindt, verzamelen we andere informatie die u niet direct identificeert over uw gebruik van de site, zoals een catalogus van de sitepagina's die u bezoekt en het aantal bezoeken aan onze sites ('Andere informatie'). We gebruiken andere informatie, evenals van derden ontvangen gegevens, om u reclame via e-mail, online (op onze sites en andere sites) en via mobiel te leveren. We kunnen gebruik maken van cookies en andere technologieën (zoals 'pixeltags', webbakens', 'clear GIF's', koppelingen in e-mails, JavaScript, apparaat-ID's toegewezen door Google of Apple, of soortgelijke technologieën) om deze informatie te verzamelen. Als u op een bepaald moment cookies wilt verwijderen van of wilt blokkeren op uw apparaat, kunt u uw browserinstellingen bijwerken (raadpleeg het 'help'-menu van uw browser om te zien hoe u cookies kunt verwijderen of blokkeren). Hotel Mozart is niet verantwoordelijk voor de instellingen van uw browser. U kunt goede en eenvoudige instructies voor het beheren van cookies in de verschillende soorten webbrowsers vinden op www.allaboutcookies.org. Opmerking voor inwoners van de EER en het VK: Als u in Europa gevestigd bent kunt u uw cookievoorkeuren ook aanpassen door de cookieinstellingen aan te passen via de Cookie Consent Manager (cookie-instemmingsbeheersoftware). We kunnen informatie gebruiken die we hebben verzameld en geaggregeerd, of geanonimiseerde persoonlijke informatie die we van derden hebben ontvangen, om onze gebruikers beter te begrijpen (we kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde informatie gebruiken om het percentage van onze gebruikers te berekenen die een bepaald telefoonnetnummer hebben). Hiertoe behoren ook demografische gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, afgeleide commerciële interesses, zoals favoriete producten of hobby's, en andere informatie die we van u verzamelen of via derden. Aangezien andere informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen wij dergelijke informatie, waar toegestaan door de wet, voor elk doel bekendmaken. In sommige gevallen kunnen we andere informatie met persoonlijke informatie combineren. Als wij enige andere informatie combineren met persoonlijke informatie, wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijke informatie in overeenstemming met deze Verklaring.

Gevoelige informatie.

De term ‘gevoelige informatie’ verwijst naar informatie die betrekking heeft op uw raciale of etnische afkomst, politieke opinies, religie of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven, seksuele geaardheid, genetische informatie, criminele achtergrond en biometrische informatie en wordt gebruikt voor het doeleinde van unieke identificatie. Wij verzamelen gewoonlijk geen gevoelige informatie tenzij u deze vrijwillig verschaft. Wij kunnen de door u verschafte gezondheidsinformatie gebruiken om u beter van dienst te zijn en te voldoen aan uw specifieke behoeften (bijvoorbeeld, het bieden van toegang voor mindervaliden).

Persoonlijke informatie van kinderen.

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Als ouder of wettelijke voogd mag u niet toelaten dat uw kinderen persoonlijke informatie zonder uw toestemming indienen.

Koppelingen naar websites en diensten van derden.

Onze site en applicaties voor mobiele apparatuur kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, delen of bekendmaken van gegevens en informatie door deze derden. Als u informatie verschaft op en gebruikmaakt van sites van derden, zijn het privacybeleid en de servicevoorwaarden van deze sites van toepassing. Wij raden u aan het privacybeleid van websites die u bezoekt te lezen voordat u persoonlijke informatie indient. Uw gebruik van de internetdienst in het hotel is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe internetprovider. U kunt deze voorwaarden en het beleid opvragen via de koppelingen op de aanmeldpagina van de dienst of door de website van de internetprovider te bezoeken.

Bescherming van persoonlijke informatie.

Hotel Mozart zal de redelijke maatregelen nemen om: (i) verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging en (ii) persoonlijke informatie nauwkeurig en up-to-date te houden, indien passend. Wij proberen ook van onze gelieerde bedrijven en dienstverleners waarmee we persoonlijke informatie delen, te eisen dat zij redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie over u te behouden. Voor onlinetransacties gebruiken wij technologische maatregelen om de persoonlijke informatie die u via onze site aan ons doorgeeft te beschermen. Helaas is geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor het versturen van gegevens via internet volkomen veilig. We nemen geen contact op via mobiele telefoon/sms-berichten of e-mail om u om vertrouwelijke persoonlijke informatie of betaalkaartgegevens te vragen. We vragen u alleen telefonisch om betaalkaartgegevens wanneer u een reservering of promotie-arrangement boekt. Als u een dergelijk verzoek ontvangt, reageer daar dan niet op. We vragen u ons in een dergelijk geval op de hoogte te brengen via info@hotelmozart.nl

Internationale overdracht van persoonlijke informatie.

Als een mondiaal bedrijf streven wij ernaar om u hetzelfde serviceniveau te verschaffen dat u van ons hotel verwacht. Om deze service te kunnen verlenen, bevestigt u dat wij uw persoonlijke informatie mogen delen onder leden van het hotel, onze dienstverleners en andere externe partijen, die zich in andere landen dan uw land kunnen bevinden. Hoewel de wetten inzake gegevensbescherming in deze landen kunnen verschillen van de wetten in uw eigen land, zullen we de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat uw persoonlijke informatie wordt behandeld zoals beschreven in deze Verklaring en in naleving met de wet.

Uw persoonlijke informatie wijzigen, opvragen, verwijderen.

In zoverre dit vereist is door de geldende wetgeving kunt u ons vragen u te informeren over de persoonlijke informatie die wij over u hebben en, indien van toepassing, uw persoonlijke informatie (die wij bijhouden in onze actieve database) bij te werken, te corrigeren en/of te verwijderen. Wij zullen alle vereiste updates en wijzigingen aanbrengen binnen de door de geldende wet vermelde termijn en, waar toegelaten door de wet, een toepasselijke vergoeding in rekening brengen om de kosten voor het reageren op het verzoek, te dekken. Dit soort aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend via info@hotelmozart.nl. Om uw verzoek vertrouwelijk te kunnen behandelen reageren wij alleen via het e-mailadres dat u hebt geregistreerd of anderszins aan ons hebt gegeven. Als u een dergelijk verzoek doet, is het mogelijk dat wij u niet dezelfde kwaliteit en verscheidenheid in diensten kunnen leveren die u gewend bent. Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden in naleving met de toepasbare wetgeving, verzoeken dat wij niet langer persoonlijke informatie over u delen met onze zakelijke partners of dat wij als hotel niet langer persoonlijke informatie over u gebruikt door contact met ons op te nemen via het e-mail- of postadres hierboven. Wij zullen proberen deze verzoeken in te willigen in overeenstemming met de geldende wet.

Wijzigingen in de verklaring.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring aanbrengen, zullen wij een koppeling naar de herziene Verklaring op de homepage van onze site plaatsen, en als u zich geregistreerd hebt voor een van onze producten of diensten, kunnen we u ook informeren via een middel van communicatie dat u bij ons hebt aangegeven. U kunt zien wanneer deze Verklaring het laatst is bijgewerkt door te kijken naar de koppeling en naar de datum boven aan deze Verklaring. Alle wijzigingen in onze Verklaring worden van kracht na het plaatsen van de herziene Verklaring op de site. Door het gebruiken van de site, enige van onze producten of diensten, en/of het geven van instemming met de bijgewerkte Verklaring volgend op dergelijke wijzigingen, aanvaart u de herziene Verklaring die op dat moment van kracht is. CONTACT OPNEMEN Als u vragen hebt over deze Verklaring of wilt weten hoe Hotel Mozart uw persoonlijke informatie verwerkt, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@hotelmozart.nl

WIJZIGINGEN XO HOTELS PRIVACYVERKLARING

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u te helpen de belangrijkste wijzigingen bij te houden, nemen we hieronder de geschiedenis van de wijzigingen op, zodat u zich bewust bent van de aanpassingen in onze Verklaring.

10 December 2018

Hotel Mozart
Prinsengracht 518-520
1017 KJ Amsterdam
info@hotelmozart.nl
tel. +31 20 620 9546

Beste Prijsgarantie
 — 
Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen